GitLab IES San Clemente

Skip to content
DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

GUÍAS DE CICLO DO MÓDULO DE PROXECTO

PROXECTO DAM ORDINARIO

PROXECTO DAW ORDINARIO

PROXECTO ASIR

PROXECTO DAM DISTANCIA

PROXECTO DAW DISTANCIA

GITLAB

Gitlab é unha plataforma para a creación, seguimento e desenvolvemento de proxectos baseado en boas prácticas e no uso de ferramentas libres e estandarizadas de xestión do ciclo de vida do proxecto e dos artefactos creados, coma por exemplo o ćodigo fonte. Está baseada en repositorios git, pero engade moitas máis funcionalidades interesantes.

Podedes consultar os seguintes enlaces para acceder a máis documentación e recursos en relación a gitlab

Introducción a Gitlab

Estructura de los Proyectos de Ciclo en Gitlab

Elementos de gitlab

Trabajando con repositorios git

Wiki del proyecto

Gestión de incidencias y tareas con tablero

Referencias

Sintaxis Markdwon