GitLab IES San Clemente

DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

Documentación de la plataforma Gitlab

GUÍAS DE CICLO DO MÓDULO DE PROXECTO

PROXECTO DAM ORDINARIO

PROXECTO DAW ORDINARIO

PROXECTO ASIR

GITLAB

Gitlab é unha plataforma para a creación, seguimento e desenvolvemento de proxectos baseado en boas prácticas e no uso de ferramentas libres e estandarizadas de xestión do ciclo de vida do proxecto e dos artefactos creados, coma por exemplo o ćodigo fonte. Está baseada en repositorios git, pero engade moitas máis funcionalidades interesantes.

Podedes consultar os seguintes enlaces para acceder a máis documentación e recursos en relación a gitlab

Introducción a Gitlab

Estructura de los Proyectos de Ciclo en Gitlab

Elementos de gitlab

Trabajando con repositorios git

Wiki del proyecto

Gestión de incidencias y tareas con tablero

Referencias

Sintaxis Markdwon